Bianka

13 tekstów – auto­rem jest Bian­ka.

bo z przy­jaźnią jest jak z sit­kiem ..
Ci wiel­kim ser­cem zos­taną ,
a większość i tak spad­nie kiedyś w dół ..
- życie ! 

[ roz­mo­wa z przy­jacielem ] 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 lutego 2010, 19:56

- prze­cież się uśmie­cham ! nie wi­dać ?! – zaczęła krzyczeć .
- tak ale ten uśmiech jest sztuczny ! spójrz w lus­tro , Two­je oczy mówią co in­ne­go ..
no da­lej spójrz .. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 lutego 2010, 12:34

- wiesz muszę Ci coś po­wie­dzieć .. tyl­ko to mu­si zos­tać między na­mi .. ale po co ja to mówię prze­cież Ci ufam i wiem że każda nasza roz­mo­wa jest tyl­ko naszą [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 lutego 2010, 21:28

Mówią że gdy rodzi się człowiek
Na ziemię spa­dają dwie dusze …
I całe życie to ich czas , aby się zna­leźć ! 

[ przeczy­tane ] 

myśl • 25 grudnia 2009, 19:34

` a może naj­ważniej­sze to po pros­tu żyć tak,
by móc zaw­sze spoj­rzeć so­bie w twarz ! 

myśl
zebrała 22 fiszki • 12 grudnia 2009, 17:34

Kiedy byłam sa­ma to Ty ka­załaś mi na­dal na Niego cze­kać .
Kiedy cicho płakałam to Ty ciągle szep­tałaś że jeszcze kiedyś wróci …
… cze­kałam , ale się nie docze­kałam ,
Miał wrócić ale [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 17 fiszek • 9 grudnia 2009, 20:53

Stała na przys­tanku , 
Pa­dał deszcz , nikt jej nie widział …
Mi­mo że ona widziała i słyszała wszys­tko …
… cały sza­ry świat ją otaczający …
Bała się te­go co za­raz usłyszy …
Że ktoś [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 grudnia 2009, 16:13

Naj­ważniej­sze to nie kochać okiem , 
tyl­ko ser­cem ! 

[ ` usłysza­ne ] 

myśl
zebrała 28 fiszek • 7 grudnia 2009, 16:36

I choĆ nie zaw­sze jest tak
jak byĆ pOwinnO
I choĆ cza­sem płyna łzy
nie zaw­sze ze SzCzeŚcia
I choĆ cza­sem ser­ce bOli,
I nie da­jemy sO­bie rady
To war­tO zyc - by po­konac tO wszystkO
Cie­szyĆ sie chwila,ta [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 grudnia 2009, 14:10

Dzi­siaj w moim ser­cu za­miast smut­ku za­gościła ra­dość .
Czy na długo ? 
` nie wiem …
Mi­mo że bo­je się ko­lej­nych mrocznych dni ten do­dał mi siły i wiary w NAS !
Zwykły dzień [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek • 4 grudnia 2009, 17:36
Bianka

pięć minut szczęścia !

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność